Yavuz Yurt
Yavuz Yurt
Yazarın Makaleleri
MUNTAZAM GÜVEN YANSIMASI
İster geçmişte, ister zamane de, ister gelecekte olsun, İster düşünüşün büyüklüğü, ister devasa sahiplenmenin muntazamlığı, ister iktidarın uygulamaları, ister muhalefetin anlaşıla bilmesi olsun... Hemen hemen her bir şeyin, esasın...
EFSANELER BÜYÜDÜKÇE
Efsaneler büyüdükçe, besleyecek hikayeler daha dinginleşerek çok daha farkına varışlarla bilinçlere sezinlendirilen algıların tesirleriyle şahsiyetlere etkileniş semptomları yüklenir ki dikkat çekişler artarak gelişmeler o yöne doğru...
KENDİ GEÇERLİLİKLERİ OLAN
Bilakis başta kendi geçerlilikleriyle; son derecede değerlendirilmelerine asla tepki vermeyecek kadar, incelikli biçimlenişleriyle varlıklarını oluş, bulunuş, varoluş geçerlilikleriyle gösterge ve tutumları öncelikle insani yaklaşımları...
NE YAPMALIYIZ DENDİĞİNDE
Bazı anlarda - zamanlarda, konularda, konumlarda, durum ve vaziyetler de kaçınılmaz olarak bireylerin, toplumların, şehirlerin, ülkelerin kendilerine sordukları sorularının en başında gelen; 'Ne yapmalıyım, ne yapmalıyız, nasıl bir çıkış...
DEĞERLİLİK VE KESİNLİK
İnsanın değerli olabilene yönelmesi için yerinde, önemlilikler üzerinde durmanın farkındalığında olarak fıtratını-yeterliliğini çok iyi değerlendirerek, neyin nasıl olması gereken her şeyde; fikir hazırlığını malzeme olarak kullanmalıdır...
ÖZÜN ÖZÜYLE YOLA GİDİŞ
Istırapları bizden uzak, sapa olsun da yolu bize düşmesin diyen ülkeler istedikleri kadar bize ne demeye çalışsalar bile esasen düşünüş kategorisinde dünya hür bir şekilde. Bu açıkçalık doğruya yönelici değil midir ? Aslında kendilerince...
METİNLERDE YAZIMLAR
Yazımlarda indirgenlikçi kesinliği yok sayılamayıcı anlam metoduyla neden bahsedildiğine ulaşılarak yazıma-yazılan yüklenilen kalite, kararlılık, kesinlik düşünürün, yazarın, şairinin kesin bilgi birikimleriyle ulaştığı mahir oluşları...
ESAS BİLGİYLE HAREKET
Zorunluluklar mecburi karar verdiricidir. Değerli kesinlikler esas tanımlarını bekler. Doğru olan, hayatın devamını sağlayan çaredir. İspatlayacak bir şey var ise! O da yol göstericiliğin kılavuzudur ki iradenin, yani insan olmanın bir tanımı...
UYGUN BULUNANLARIN ÖLÇÜSÜ
Kimse kimseyi boşuna anlamsız bir anlayış zorlamasına itemez. Noksanlı, kronikleşmişlik paradoksallıklarıyla. Yani belirsizlik riski bulundurucu, hasar olasılığıyla samimiyet nispeti kesinleşmeyici herhangi bir şeyi özellikle de güvenilirlik...
YÜZ ÇEVİRİP ÇEVİRMEMEK
Bireyler, toplumlar, şehirler, ülkeler !! Önemli oluşuyla çare gayesine yüz çevirmeyecek kadar hayat başarılarını biçimlendirici tariflerle anlaşılır olan kavramların zorunluluğuna!! Herkesin ayrı, ayrı duyarlılık belirleyici bilinciyle...
ÇOK ŞEY İSTER İNSAN
Bireyler, toplumlar iyi bir kararlılıkla istenen çok şeyin değil, de istenen bir şeyin değerlendirilmesini yapabilmelerinde kendilerini saran başarılarının bile kötü olmamasına dikkat edebilecek kadar istek, arzu, heveslerinin kararlı düşünüşleriyle...
DOYUCU DOYURUCU HOŞ RENK
İnsanlık uzunca bir savaşa çıkmış gibi. Yaşam çığlıklarıyla insanlık psikolojileri gümbür, gümbür hayat seferleriyle . Kimileri yaşantılarına PARA kazanmalarının askerleri olur iken. Kimileri de PARALI asker olmuş yaşamak uğruna....
HER ŞEY VARLIĞIYLA İÇİCE
Evrende varlığın sırrı her şeyin kendi varlığının teşekkülleriyle içice oluşu dur ki. Buna neden, her varlığın kendi varlığını olanaklı kılan koşulların münasebeti yoluyla. Denklem kurucu hassasiyetlik yapılanış ayarıyla ortaya...
KARARLI GERÇEK İLİM
İnsanlığın en kararlı gerçeğinden olan bilimin yasası olacak kadarki tarifiyle : Modern bilim adına genel değerlendirmenin şereflendirilmesi olurcasına. Bilimin gelişmesine, hızlandırılmasına açıklıklar getirilerek. Durgunlukların giderile...
ZİHİNLERLE İMGELEMELER
Kaderin mutsuz edişleri - huzursuzluk getirişleri, mutlak sona ermez açmazlıkları acındırır yoksunlukları. Bitmez ki kaygılandırışı. Var oluşlarının anlamlarıdır varlıkların bitmez çileleri. Garibanlara kapılarını açmıyorlar kimse...
BAKIŞLAR TARZLARIYLADIR
Zihin üzerinden oluşturulan bakış tarzları. İnsanlığın kural ve kurumlarının inşalarını ilan edişlerinin de temsilcisi oldukları gibi. Saygınlıkların da yöneticileri olacak kadar !! En üst temsilciliğin hakikati olan bakışlar; şahsiyet...
MANALARA VASITALAR
Galip gelici manalar uğruna vasıtalarına binen insanlar, ille de anlaşılabilir sağlam konuları uğruna elbette hedeflerini görebilmeyi; bütünüyle ne yine olduğunuzu gözlerinin önüne serici kararlılık hazlarıyla söz konusu olan konularının...
ŞARK KURNAZLIKLARI
Şöyle bir bakalım şu aleme de. Anla yalım, anlayalım ki. Özellikle azı değil de çoğunun! Ayık - uyanık, çıkarlarını dizayn eden akılları Maşallah diz boyu olur iken. Ben var isem, biz varsak elbette başkaları da var. Her şey, dünya...
İNSANLIĞIN GÖÇÜŞLERİ
Kesin kararlılıkları sosyo-ekonomik, siyasal, kültürel sorunlarının derinleşmelerinden dolayı; konu, konum, durum-hâl vaziyetleri açmazlıklara, çıkmazlıklara girmesiyle. Ümit bağlatıcı, gelecek vaat ettirici ve yeniden başlattırıcı...
ROMANTİZM
Modern kelimeler, istenildiği kadar yan yana getirilseler de; romantizm kadar duyarlılık güzelle melerini oluşturamazlar. Düşünüş bilgisiyle falan; ispat edilici olmayan romantizm: Beğeni bakımından, insanlığın en zirve tarifi olan duyarlılığın...
BELLİ BELİRSİZ
Belirli ve belirsizliklere karşı, zihin ve beden çabalarıyla. Var oluşlarının, yaşayışlarının tutarlılık tanımlarıyla. Kazanımlarını doğrudan kolaylaştıra bilme ye çabalayan bireylerin, toplumların, şehirlerin! Başarabilmişlikleriyle...
TORTULANIŞLARI BİLMEK
Tertemiz, berrak, aziz ve azizliğin örtüsü su bile tortu bırakıyor. En süzülmüş canlılığın, ücra noktalarına kadar ulaşan oksijenin bile oksitlendirme, paslandırıcılığı vardır. Hâl böyle olunca. ••• Hangi anlamla bağlam da...
SİYASETİN ÖNCELİĞİ
Kesin önemli olanlar, elbette kendi doğruluklarıyla yararlı oluşları kadar anlam tanımlarının tariflerine uygun düşerler. Daha da kesin vazifesi bu bulunan önceliklere dalındığında !! Profesyonelce olabilirliğin omurgasının oluşması gerekir...
PERÇİMLENENLERE DİKKAT
En önceleri kendi aralarındaki bağlarından dolayı. Dağınık gruplar halinde oradan oraya dolaştıkları zamanlar da. İnsanlığın en temel sağlayıcı sağlamlaştırmalarına inilmeye çalışılır ise ! Gerçekten en geçerli şeyleri olan;...
GENİŞCE SADELEŞMİŞ ANLAM
Bir düşünür kaba olmaz, açıklayıcı konuşur ve yazar. Sözlerini, cümlelerini çıplak bırakmaz, giyindirir, geçerli manalandırmalarla sıfatlandırıp; ifade edilebilirlik zarflarıyla gidecekleri yerlerine ulaştırır ki. ••• Burada amaç,...
FEODALİTEYLE BURJUVAZİ
Dönemler,çağlar fark etmez. Benimsediklerini geçerli kılmak, kendilerince yararlılıklarını gerçekleştirebilmek,ideallerine yakınlaşmaları çabasın da olmak, süreçlerin evvela kendi işlerine yaramasının teminiyle ilgilenmek peşindedir...
BEŞERİ KESİNLİKÇİ HAKİMİYET
Beşeri kesinlikler yan yana dizildiğinde, kaynaklanmalarının bilgileri bir birine bağlandığın da; hakikâten en beğenilenler tespit edildiklerin de. Hiç kuşkusuz makûl tercih yapıldığın da İşte bizim için mühim olan bu dur. Denilebilecek...
EĞİTİM VE ÖĞRENİM
İnsan, dünyada yaşayan en baskın canlı türüdür. İç güdüselliğiyle orijinalliğine kesinlikle sahip olma duygusu ağırdır ki. İşte bu yüzden kendisini dünyanın sahibi konumuna getirme çabasındadır. Evren de sayısız gezegenler içerisin...
NASILLAR NASIL GÖRÜNÜYORLAR
Aslın da ülkeler de tıpkı insanlar gibidir. Çünkü sonuçta, devletlerin idaresi de insanlar eliyle işler ki. Bu neden den dolay algı yanılgısı oluşur. Elle tutulup ta gözle görülücü hâl alınmakla, makam-mevki, temsili koltuklar da, sandalye...
TEKLİ BENLİK KOLAY MI ÖYLE
Her insan,kendi bedeninde ikiliklidir. İşte bu nedenle, her insan karışıklıklar, karmaşıklıklar yumağıdır. Sadece ben demekle; benlik algısı net kavramsallaşa bilmiş olsaydı ! Karmaşa, karışıklık olmaz idi; adeta melekleşir di her birey....