Yavuz Yurt
Yavuz Yurt
Yazarın Makaleleri
DOYUCU DOYURUCU HOŞ RENK
İnsanlık uzunca bir savaşa çıkmış gibi. Yaşam çığlıklarıyla insanlık psikolojileri gümbür, gümbür hayat seferleriyle . Kimileri yaşantılarına PARA kazanmalarının askerleri olur iken. Kimileri de PARALI asker olmuş yaşamak uğruna....
HER ŞEY VARLIĞIYLA İÇİCE
Evrende varlığın sırrı her şeyin kendi varlığının teşekkülleriyle içice oluşu dur ki. Buna neden, her varlığın kendi varlığını olanaklı kılan koşulların münasebeti yoluyla. Denklem kurucu hassasiyetlik yapılanış ayarıyla ortaya...
KARARLI GERÇEK İLİM
İnsanlığın en kararlı gerçeğinden olan bilimin yasası olacak kadarki tarifiyle : Modern bilim adına genel değerlendirmenin şereflendirilmesi olurcasına. Bilimin gelişmesine, hızlandırılmasına açıklıklar getirilerek. Durgunlukların giderile...
ZİHİNLERLE İMGELEMELER
Kaderin mutsuz edişleri - huzursuzluk getirişleri, mutlak sona ermez açmazlıkları acındırır yoksunlukları. Bitmez ki kaygılandırışı. Var oluşlarının anlamlarıdır varlıkların bitmez çileleri. Garibanlara kapılarını açmıyorlar kimse...
BAKIŞLAR TARZLARIYLADIR
Zihin üzerinden oluşturulan bakış tarzları. İnsanlığın kural ve kurumlarının inşalarını ilan edişlerinin de temsilcisi oldukları gibi. Saygınlıkların da yöneticileri olacak kadar !! En üst temsilciliğin hakikati olan bakışlar; şahsiyet...
MANALARA VASITALAR
Galip gelici manalar uğruna vasıtalarına binen insanlar, ille de anlaşılabilir sağlam konuları uğruna elbette hedeflerini görebilmeyi; bütünüyle ne yine olduğunuzu gözlerinin önüne serici kararlılık hazlarıyla söz konusu olan konularının...
ŞARK KURNAZLIKLARI
Şöyle bir bakalım şu aleme de. Anla yalım, anlayalım ki. Özellikle azı değil de çoğunun! Ayık - uyanık, çıkarlarını dizayn eden akılları Maşallah diz boyu olur iken. Ben var isem, biz varsak elbette başkaları da var. Her şey, dünya...
İNSANLIĞIN GÖÇÜŞLERİ
Kesin kararlılıkları sosyo-ekonomik, siyasal, kültürel sorunlarının derinleşmelerinden dolayı; konu, konum, durum-hâl vaziyetleri açmazlıklara, çıkmazlıklara girmesiyle. Ümit bağlatıcı, gelecek vaat ettirici ve yeniden başlattırıcı...
ROMANTİZM
Modern kelimeler, istenildiği kadar yan yana getirilseler de; romantizm kadar duyarlılık güzelle melerini oluşturamazlar. Düşünüş bilgisiyle falan; ispat edilici olmayan romantizm: Beğeni bakımından, insanlığın en zirve tarifi olan duyarlılığın...
BELLİ BELİRSİZ
Belirli ve belirsizliklere karşı, zihin ve beden çabalarıyla. Var oluşlarının, yaşayışlarının tutarlılık tanımlarıyla. Kazanımlarını doğrudan kolaylaştıra bilme ye çabalayan bireylerin, toplumların, şehirlerin! Başarabilmişlikleriyle...
TORTULANIŞLARI BİLMEK
Tertemiz, berrak, aziz ve azizliğin örtüsü su bile tortu bırakıyor. En süzülmüş canlılığın, ücra noktalarına kadar ulaşan oksijenin bile oksitlendirme, paslandırıcılığı vardır. Hâl böyle olunca. ••• Hangi anlamla bağlam da...
SİYASETİN ÖNCELİĞİ
Kesin önemli olanlar, elbette kendi doğruluklarıyla yararlı oluşları kadar anlam tanımlarının tariflerine uygun düşerler. Daha da kesin vazifesi bu bulunan önceliklere dalındığında !! Profesyonelce olabilirliğin omurgasının oluşması gerekir...
PERÇİMLENENLERE DİKKAT
En önceleri kendi aralarındaki bağlarından dolayı. Dağınık gruplar halinde oradan oraya dolaştıkları zamanlar da. İnsanlığın en temel sağlayıcı sağlamlaştırmalarına inilmeye çalışılır ise ! Gerçekten en geçerli şeyleri olan;...
GENİŞCE SADELEŞMİŞ ANLAM
Bir düşünür kaba olmaz, açıklayıcı konuşur ve yazar. Sözlerini, cümlelerini çıplak bırakmaz, giyindirir, geçerli manalandırmalarla sıfatlandırıp; ifade edilebilirlik zarflarıyla gidecekleri yerlerine ulaştırır ki. ••• Burada amaç,...
FEODALİTEYLE BURJUVAZİ
Dönemler,çağlar fark etmez. Benimsediklerini geçerli kılmak, kendilerince yararlılıklarını gerçekleştirebilmek,ideallerine yakınlaşmaları çabasın da olmak, süreçlerin evvela kendi işlerine yaramasının teminiyle ilgilenmek peşindedir...
BEŞERİ KESİNLİKÇİ HAKİMİYET
Beşeri kesinlikler yan yana dizildiğinde, kaynaklanmalarının bilgileri bir birine bağlandığın da; hakikâten en beğenilenler tespit edildiklerin de. Hiç kuşkusuz makûl tercih yapıldığın da İşte bizim için mühim olan bu dur. Denilebilecek...
EĞİTİM VE ÖĞRENİM
İnsan, dünyada yaşayan en baskın canlı türüdür. İç güdüselliğiyle orijinalliğine kesinlikle sahip olma duygusu ağırdır ki. İşte bu yüzden kendisini dünyanın sahibi konumuna getirme çabasındadır. Evren de sayısız gezegenler içerisin...
NASILLAR NASIL GÖRÜNÜYORLAR
Aslın da ülkeler de tıpkı insanlar gibidir. Çünkü sonuçta, devletlerin idaresi de insanlar eliyle işler ki. Bu neden den dolay algı yanılgısı oluşur. Elle tutulup ta gözle görülücü hâl alınmakla, makam-mevki, temsili koltuklar da, sandalye...
TEKLİ BENLİK KOLAY MI ÖYLE
Her insan,kendi bedeninde ikiliklidir. İşte bu nedenle, her insan karışıklıklar, karmaşıklıklar yumağıdır. Sadece ben demekle; benlik algısı net kavramsallaşa bilmiş olsaydı ! Karmaşa, karışıklık olmaz idi; adeta melekleşir di her birey....
KARŞI ÇIKIŞ DA MEDENİYETTİR
İnsanlar özünde kendi hayatlarını algıladıklarından dolayı. Sonsuzluğa yöneliş duygusuna kapılmış olarak; sürekli doyumsuzluklarla karşı karşıya kalırlar. ••• İşte böylesine vaziyet algı tasavvur edicilik inşasıyla tatsız...
ADALET
Evrensel adalet:Her şeyin,her bireyin, her toplumun-her şehrin,her ülkenin-herkesin; kazanması uğruna, esas bağlantılarına karşı saf dışı bırakılmayıp ta; ihtiyaç mecburiyetlerinin açıkça dile gelişleridir. ••• Tamamen geçerliliklerin;...
ANA FİKİRLİ DÜŞÜNÜRLER
Doğuştan getirdikleri ana fikirleriyle toplumların-insanlığın yaşam kalitesine yönelik düşüncelerin özlerini çok iyi algılayıcı öyküleriyle dopdolu olan düşünürlerin. Aslında kendi yaşam kalitelerini yüksek tutmak gibi bir düşüncesi,...
KİŞİLİK, KİMLİK, BENLİK, BEĞENİ
İnsan olmaya olan merakları, onları daha çok çalışmaya iter. İyi ve kazanım da uygunlukla karar kılmaya çalışırlar. Samimiyetleri sadece çıkar ve hırslarına ırak kişilerde yoğunlaşırlar. Statülerini kontrôl altında tutarak. Ölçümler...
İMGE SİMGE ÖZNE A.B.D
Doğadaki kolay değişmez, sarsılmayıcı kanunlarına aksiyom denir. Ve bunlar birer muntazamdık, düzen, intizam içerisinde süreklilik arz ederler. Aksiyomların kavranmasıyla inançların doğduğu gibi; bilim de doğmuştur. •• İşte bu meseleden...
TARTIŞMA DEĞİL DE MARİFETİR MUHABBET
Maalesef insanlar hangi konuda, hangi nedenden olur ise olsun. Esas mesele üzerinde konuşma, tartışma, değerlendirme, fikir yürütme yerine. Kişilikler, kişisellikler üzerine odaklanıcı olduklarından. Çarpıtmaları, saptırmalarıyla esas bağlantıyı...
FARKLI ÇEŞİTLEMELER
Eksileriyle, korkularıyla, çöküntüleriyle, düşkünlük ve çaresizlikleriyle yalnızlıklarıyla karanlıklarda kalıcı pozisyonlarıyla... Asıl geçerliliklerinin efendileri olamayıp ta. Dönüp durmalarıyla, saplantılarıyla, kıstırılmışçasına...
SİSTEMDEN TARIMA
Bir şeyi ortaya atan o şeyin müjdecisidir, o şeyi geliştirip de oluşturan ise. O şeyin kurucusudur. Her hangi bir konuda derin beğeniyle sırları gizlenecek kadar üstün tariflerine ehemmiyet verilenlerin önemsenmesi; kuşkusuz insaf ve inisiyatif...
DÜŞÜNCELER - FİKİRLER BASKI İSTEMEZLER
Kimse baskıyı sevmez. Hele de fikir kabul edilenlere baskı yapılamaz, düşünce üretimi engellenemez. Güçlü kişiliğin en güzel organizasyonudur düşünce üretmek. Yüksek iradenin disipline edişiyle, başarı dengesi budur işte. Gündem kazanmak,...
ETKİLENİŞLERLE BİÇİMLENİŞLER
Evrende hemen hemen her şey, var oluşundan itibaren etkilenişleriyle biçimlenirler. İnsan olmamızın tasarımı olan algılarımızda bilincimizin gücü, olgusu, işlevi anlamına gelici yani! Anlam sarmaları olarak etkilenişlerin biçimlenişleri...
KÜRESELLEŞME-GLOBALIZM
Hititlerin sloganı, Yeni Nizam manasına geliyor idi. Şimdilerde bahsedilen Küreselleşme- Globalizm ise Yeni Dünya Düzeni diye anılıyor. Emperyalizmin yeni terminolojisinden olan küreselleşme; dünya halkları için içi boştur. Sadece kulakları...