Yavuz Yurt
Yavuz Yurt
Yazarın Makaleleri
İlginin tarifini kabullenerek
İster katlanmalarla yaşananlara karşı olsun. İster değerlendirilmeler uğruna olsun. İster yürekten bağlılıkların korunmaları adına olsun. İster gelişmelerin temel genel anlamlandırılmalarını tespitle üzerinde durulmaları gerekenlerin...
ADANMIŞLIKLARIN YÜKSEK İLHAMLARI
Yürekli, azimli, iradeli, sabırlı, dayanıklı ve büyük işleyiş ve işleri başara bilecek kadar olabilecek kararlılık ve kapasitesel genel yeterlilikleriyle. Yürümeleri, ilerlemeleri ve gereğince yükselmeleri !! Hak ettikleri esas belirgin anlamlarına...
NASIL BİR GELECEK ISTENDİĞİNE DAİR
Bireylerin, toplumların, şehirlerin, kendilerince anlamlandıra bildiklerinin tutarlılıkları olarak bir araya getirilenlerin özeti olarak !! Nasıl bir gelecek istendiğine dair istikametin eğilimleri için kendi sahiplene bildikleri mevcudiyetlerinde...
MODERNİTE Mİ DİYORSUNUZ ÇÖZELİM
Hesaplana bilindiğinde, illâki getirileri ve götürüleri üzerine kurulmuş olan mevcudiyetlerden biri olan MODERNİTENİN. Gelişiyle, kararlılıkları üzerine yürüyüşüyle. Yayıldıkça yandaş bulucu beğenilişiyle. Geçerliliklerinden kopmayıcı...
TARAFI AYIRAN EN İNCE ÇİZGİ METAFİZİK
Kendilerince izlem, görüş, düşünüş, kavramsallık, yöneliş, süreçleriyle. METAFİZİĞİ yani FİZİK ÖTESİNİ. Yani madde ötesini kavraya bilmelerin de zorlanan insanlığın. Zihinselliklerine sirayet eden şeylerin. Aslında insanlığı...
KARARLILIKLARIN ALTINIDIR SİMYACILAR
En ilkel dönemlerden tutun da. İnsanlığın yerleşkesellik dönemlerinin coşkunluklarına kadar ; zamanların yüzyıllarından aşılarak günümüze kadar gelmiş ve . Günümüzden de nice, nice ötelere devam ediciliğin özellikleriyle donanıcılığıyla...
İNSANLIĞIN KESİN ÖLÇÜSÜ
İnsanlığın ölçüleri belirleme maksatlı kavga ve mücadeleleri ola gelir iken. Özellikle de uygunluk, ihtiyaç, yaşam alanları, başarı kesinlikleriyle gereksinim giderilmeleri adına. Sağlam bir ilişkiyle destek ya da yardım kurallarını belirleyerek....
ÂDET USUL BİLİNCİYLE
Tabiat bile kendince devamının istikametinde iken. Bir yerden, bir istikametten ya da rast gele bir gizemden ya da erişilemez duyuların söze, yazıya dökülerek. Süreç, zaman ve geliş devingenliğine dair ayrıntılarla kükremeden !! Beğenemediği...
ELEŞTİREL KESİNLİĞİN ÇIKIŞ NOKTALARI
Bireyler, toplumlar, şehirler, ülkeler, devletler, yönetimler birbirlerini eşleştirmek maksatlı çıkış noktalarını oluşturma bilmelerinde. Maalesef çabalarının kendi düşünsel yapılarıyla oluştura bilirler iken. Her bir ELEŞTİREL sınırlarının...
İNSANLIĞIN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR HÜRLÜĞÜ
İletiselliğiyle, iletildiğinde duyuru kesinliğini yüksek manalı heyecan,sürpriz, şaşkınlık, yüzlerde renkleşmeye ve son derece de anlam doldurucu isabetlerle özellikle de başarı ya da başarısızlık, kaybediş ya da kazanımlılık türü...
SEBEBİYETLERİN MÜCADELESİ
İnsanlar şuurlarının, şuurları da insanların yani algılarının, algılanmaların tesirlerinde olduklarından. Dikkate değer tesirleşmelerin mühim ve birbirlerine karşı ayrıcalıklı karşı çıkışı, karşı duruşlarındaki amaçları:...
YERİ MEKÂNI MALIKANESİ EVİ
Şu koskocaman dünyayı anlam bakımıyla bir bütün olarak izah kapasitesini tarif edebildiğimiz de. İsimlendire bilmemiz kesinlikle evrensel konumuna uzanarak. Coğrafi kesinliklerle isimlendire bilmemizi ön plana çıkarıcılık ivmeleriyle. Dünyanın...
GEÇİM DERDİ İŞTE GEÇİM DERDİ
Beğenilen önemli çabalarıyla değerli hayat kapılarını geçilir ve yaşamayı yaşanabilinir kolaylıkla şekillendirebilmenin önemiyle. Hayatın, yaşamanın önemi ve öncelikleri için. Çok yönlü ölçülendirmelerin kolayca yerine getirilmelerini...
KARŞITLARIN DÜNYALARINDAN DÜNYAYA AKTARIMLARI
Kendilerine has, kendi dünyaları olan şu insanlık aleminde. Birbirleri karşısında az veya çok kesinlikleriyle mevcut olunuşlarıyla inkâr edilemez olan karşıt kişiliklerin !! Mutlak değersizce, doğru olmayan, acayipçe ve birbirini kast edişleriyle....
HAFIZAYA EMRİVAKİDİR TAKLİTÇİLİK
Adeta kendi görüş, kabul ve tüm iddialarıyla hakikat içeriklerinin sahidenliklerini bile hiç görmeden ; hatta kendi ideolojileriyle aynısı olup olmamasına dair bir yorumu bile hiç dikkate almadan. Daha da öte isabet veya bir değerlendirme tanımıyla...
ÜSTÜN KILMANIN FARZİYELERİ
İlle de talep edilebilirlik noktasında daha çok başarı adına ÜSTÜN bir tanım beğenisi ne ulaşa bilme faraziyelerine dair bir bilinç içerisinde olan herkes, her kesim !! Mutlaka mazeret kabul edilemez önemlilikler başta olmak üzere kendilerini...
Duyuların geçiş kapıları
İnsana dair duyuların GEÇİŞ KAPILARI zihne ve yüreğe GEÇİŞ olmak üzere. İki şekilde fiiliyata yönlendiren dinamikliğinin tesiriyle. Kesin insan hareketliliğin cümle kapısı olan bu geçişlerin anlamlandırışlarını gözlerden okumanın...
BAĞLILIĞIN DEĞERİ
Bağlılıklar değer geçerlilik içerisinde hâl alırlar. Ve netice itibarıyla her biri kesin ayrı ayrı tutum itibarıyla içeriklerinde ne kadar işe yararlılıklar var ise insanın içini ısıttığı gibi : Özgün özellikleriyle doğru sahiplenmelerin...
KARŞI DURMAMAK
Beğenilecek kadar karşı konulamaz geçerliliği olan insanlar, çare bulucu yararlılıkları ölçüsünde güzel bir ibretlik yönüyle derin akan bir nehir gibidirler. Çare nehirlerde akıcı, dağlarda kalıcı, ovalarda bol olucu, iklimlere dağılıcı...
ACIMASIZ YÜZLERLE ÇARESİZLİK AĞIDIR SAVAŞ
Savaş kurban isteyicidir. İster dış, ister ise iç olsun hiç fark etmez elbette. Savaşın kesin manasına dair bireylerin, toplumların, şehirlerin, ülkelerin kendilerince savaş hakkında kabul gördükleri ya da reddeden veya savaşmaya haklılıkları...
GENEL MANAYI ANLATMANIN İZAHI
Öyle kolay değildir; anlamı, anlatmayı, manayı, genellemeyi izaha kalkışmak. Çünkü her bir izahı saçmalığa saplanıp ta kalmadan zamanına ait mevcudiyetinin değerlendirilmesiyle Özelliklede tehlike, saçmalık ve safsataya boğmadan, bulaştırmadan...
YAŞAYIŞ BİÇİMLENİŞLERİ
Hayatın yaşanmaya yönelik olması, sahiden yaşanabilmiş olmaya ihtiyacı vardır. Canlı varlığın cansız varlık tan farkı: Birinin olması, bulunması, diğerinin ise; yaşayış canlılığıyla yapılanışlı olmasıdır. Canlılığın efdal...
SADELİKLERDEN KOPMAYIŞLAR
Kendilerine karşı hiyerarşik samimiyetlerini ve disipline edişlerini yitirircesine kesin ve anlamlandırma sadeliklerini elde edemezlik evrelerine girmiş insanlar !! Maalesef kendilerini kendi elleriyle yoksunlaştırmaya çoktan başlamış olurlar....
KİMİN YOLU HAK MIŞ
Kim kime baksa batıyor şu alem de. Sormayın gitsin, sormayalım gitsin. Oysaki herkes doğru dürüstçe kendi yolundan gitse !! Düşünceler hata yapmamış, anlamlandırmalar beğenilmiş, söylenenler tanımlanmış, varlıkları önemsenmiş, biri...
ZİHİNLERDE YUVALAR
Kesin tespit : Şüphesiz imkan ve olan akların doğru manalandırmasıyla an anlaşılıp ulaşılır. Her şey de yaklaşım zihinlerinde olduğundan. Zihinler aslında bireylerin, toplumların, şehirlerin, ülkelerin, devletlerin yuvalarıdır ki !!...
BEĞENİLERLE MECBURİYETLER
Genel değerlendirme yapılınca illâki bilinmesi ve ulaşılması gerekenler uğruna sonuna kadar gidilerek lüzumu, elzem olucu önemsenenin mecburiyet anlamına gelişine karşı artırılan farkındalıklarla güçlenici, genişleyici, düşünce ve...
YALINIZLIĞIN PROFİLLERİ
Bazı insanların yalınız kalması, tercihlerinin yalnızlık olması, yalınız kalmalarına mecbur kalışları onların kesin konumlarını savunabilmeleriyle örtüşür ki bu kesinlikleri onların çare alanlarının ve zaman bakılarının topyekûn...
ŞU YERYÜZÜNE ANLAM
İnsanlık için oldukça önemi olan şu hayat uğruna mümkün olduğunca yanılmayıcılığın doğal, içten, samimi oluculuğun tümüyle mevcudiyetine dair pekiştirici genel geçerlilik tarifiyle pek iştah açan şu yer yüzüne dayandırılanların...
ALACA'DAN AMERİKA'YA İLK ADIMIN HİKAYESİ 1973'DE
Zamanlaşmalar nesnelere farklılıklar içerseler de aslında canlık da dahil hemen hemen her şeyin göğüslenmesine dair bir ilk adımı vardır. Nasıl ki evren dünyayı göğüslemiş ise. Canlılıkta insanı göğüslerken; insanda ilk adımıyla...
AMERİKA YA ALACA DAN İLK ADIM 1973 DE BİR ÇÖPLÜLÜ DEN
Zamanlaşmalar farklılıklar içerseler de aslında canlık da dahil hemen hemen her şeyin göğüslenmesine dair bir ilk adımı vardır. Nasıl ki evren dünyayı göğüslediyse canlılıkta insanı göğüslerken; insan da ilk adımıyla hayatı, yaşamayı...