İster katlanmalarla yaşananlara karşı olsun.

İster değerlendirilmeler uğruna olsun.

İster yürekten bağlılıkların korunmaları adına olsun. İster gelişmelerin temel genel anlamlandırılmalarını tespitle üzerinde durulmaları gerekenlerin yararlıklarıyla etkin kazanımların zenginliklere dönüştürüle bilinmeleri için

olsun. İster ise inceliklerin yan-yana getiril diklerinde. Serüven kurucu ve koruyucu değil de ; güven geleceğine bağlı kalınışların en iyi gelecek beklentisi olacağının dönemleri ve

önemleri olarak !! Önceliklerin içerisinde bulunan olumsuz, faydasız, istikrarsızlıklarıyla güven duyulamazlıklarından çıkıla bilinmekle. Temel geçerliliklerin tamamen hedef gösterildiğinde. Tamamen gelecek geçerliliklerine, gelişmelerin temel güvencelerine !! En azından duyarsız kalmamakla ; yazar, şair, düşünür ola bilmeye fırsat tanınmanın yanı sıra ILGILENİŞLİ OLMALARININ TARIFINE dair İlk basamakları olmaz mı !!

▪︎▪︎▪︎Elbette geçerli ve gerçekten önemlilikleri yararlı, kavramlandırıcı, değerlendirtici, temel anlamlara hakkıyla yönlendirterek. İlle de dünya standartlarıyla evrensel koşulların sadeleştirebileceği şekilde. Özellikle de bireylerin, toplumların, şehirlerin üretim, tüketim, gereksinimlerin giderilmeleri, tedarikçiliğin önemsenmesi, benimsenenlerin değerlendirilmeleri yaşam koşullarının iyileştirilmelerine yönelik. İlgi, çaba, düşünüş, yöneliş, kesinlikleri ve gerekenleri sağlayıcı örneklemeli metotlar suna bilmekle. Kavramlara uygun yorum yararlılıkları oluştura bilmeleriyle : Bireylere, toplumlara, şehirlere, ülkelere, devletlere ; işte bilinen ya da bilinmeyen manaların, manalandırılmaların hakikat benzetmelerince veya açığa çıkmamış olanların en çok kaçınamadıkları tesirleriyle ortaya çıkmış olan farklı ideolojilerin getirilerinden oluşa gelerek. Günümüzün yönetim sistemleri adlarını alarak ; kendi aralarında pek de farklılık taşımayıcı ilkesellik anlamlandırmaları olsa da. Özellikle de kendi özgün ideolojilerinin özelliklerine sembolleştirdikleri eşitlik, özgürlük, adalet etiketlerini yapıştırsalar da !! Maalesef gerçekten az ya da çokça dünya çapındaki fiyatlar üzerindeki etiket gerçekleri ortada ki. Bu günümüzün YÖNETİM SİSTEMLERİNİN sahiden özgün gerçekleri olarak laikçi, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, yenilikçilik, inkılapçılık,eşitlikçilik, özgürlükçülük, inkılapçılık, yenilikçilik, değişimcilik, devrimcilik ola geldikleri söylense de, kendilerine inanılıp inanılmadığı, güvenilip güvenilme dikleri söz konuları yapılsa da. Bireylerin, toplumların, halkların ; sonuçlarıyla örtüşüp örtüşemeyen yorumlarına girildiğin de karşılarına çıkanların illâki !! Beklentilerinin harici olurcasına devam önemlerini karşılayamayacak kadar buhranları çoğaltıcılıklarıyla çareleri genellemelere yayıcı olamayacak kadar, hayat değerlerini düşürücülüğü önleyemeyecek kadar. Rekabet içeriklerini mecburi kendi sınırlanmalarının içlerine çektiremeyecek kadar, bulanık düşüncelerle yükselişleler uğruna harekete geçişler adına dolaşıcı içinden çıkmazlara saplanış risklerine dur diyemeyecek kadar, filizlenen bir sürü yanlış ve ayrıcalıklarıyla farklı oluşlarıyla çıldırırca sına bir sürü takdir edilemez özellik amaçlı, yanılıcı güven temin edebilmelere ya da kazanım getiriciliğin hileleşmelerine aldanıcı tamahlarına kapılarak. Adeta habersizce olurcasına veya da gönüllerine tutulan sahteleşici kazanım aynalarından görünürcesine

sanılmaların algı yanıltıcı cazibelerine kapılırcasına Potansiyel tanım tecellisellik tesellilerine düşmelerini önleyemeyenlere engel olamayacak kadar olup da. Bireylere, toplumlara, şehirlere adeta yalınızca birer kalıpsınız dercesine, Tedbirli ve belli itaatli saygınlık duyulmalarıyla sakınıcı ve kıvrak benimsen meleri için getirilerine yönelici amaçlarıyla. Sesleniş ve yöneliş hitabetlerinde !! Tesir edici hâllerinize, duyularınıza, çıkışlarınıza, beğenilerinize, geleceğe dönük fikir bağlantılarınıza ve anlamlandırışlarınıza hem dikkat ediniz, hem de böyle bir fantezileriniz var ise

şayet !! Sanki olmasın derlercesine. Bakın, İşte gidin başımızdan gibisine tavırlarıyla. İster var oluşunuzun anlamıyla, isterseniz kazanımlarınızın anlamlarıyla uğraşın ; ister kendinizi ihya edin, ister vere bildiklerimizle yetinin dercesine işleyiş ve ilişkilerine tanıklık edici doğru bir düşünüşle tanıklık edercesine içeriklenebilen bir düşünürün, bir yazıtın, bir şairin feryadı !! HAYAT HERKES İÇİN GEÇERLİ OLMALIDR izahlarıyla !! Günümüzün Yönetim Sistemlerine karşı ; SİTEM İLGİLERİ

NİN TARİFLERİNİ onaylayıcı olmazlar mı ??

Olurlar elbette fakat !! Hiç birine bit sözüm,

yanlış, itici hitabet ve iletisel davranışım olamaz. Çünkü, Temel özgünlük özgürlüğün hürlükleri adına hayat geçerlilikleriyle ; demokratik yaşam biçimleri kendilerine aittir ki !! Bildiğim kadarıyla hakkı ve haklılığı savunmak ; ne şahsımın, ne de kimsenin tekelindedir ki. Buna da, GENEL İLGİNİN TARİF KABÛLÜ denir.

▪︎▪︎▪︎Bireylere, toplumlara, şehirlere saygın çırpınış üzerinden yada bağlılıklarından bekledikleri geçerliliklerine hitaplı tembihlerince !! Geliştirdikleri konulara yönelici dil zenginlikleriyle. Bakın işte demesini geçerli kararlılıkları doğrultularında iyi bilen günümüzün Yönetim Sistemleri diyorlar ki !! Kazandırışlı stratejilerinizin, çeşitlenici ve keskinleşici fikir taraftarlığınıza hizmet ediciliğin propaganda amacınızı yükselterek seviye bağlantılarınızı artırıcı hareketliliklere sakın dönüşmeyiniz ki !!Devamlı akışın ve akımın gerçek sahibi olan biz temel kazanımlı meşrularımın yüceliği olarak !! Bütün bunlardan ve çok daha fazlalıklarından haberdarlıklarımız olur iken. Olası bir şekilde olmazlıklarımız olsa da önemsemesek bile !! Özellikle de başlangıç itibarlarıyla.evet, hazinlikleri istemeyici tavır, tutum, inanış ve akışın olası genişleyiş amaçlı hizmet temennili meşru kazanımlar uğruna ise kontrol yolculuğumuzu bireyin bireylerin toplumların, şehirlerin kazanımları kesinlik alanı ölçüsüne girer. Bunun aksine ise !! Genişleyici bir anlam, kavram ilgi ve müdahale kesinlilerine kimlik kazandırtıcı oluruz gibisinden açıklamalar yaptıkları kabullenilici olsa da. Buna İLGİNİN TARİFİ OLARAK. Her hâlin sıçrayıcı ve sıçratıcılığı vardır desek de.

▪︎▪︎▪︎İşte bireylerin, toplumların, şehirlerin, ülkelerin hemen hemen her haline sıçrayıcı adeta ilahi bir tanım gibi coşku seline dönüşücü bir vuslat mükemmeliyetliklerine yakışırcasına yüreklere dalarak ciğerlere çekilmek, gönüllere girmek, zeminlere oturmak , kazanımları artırmak ve göz dolduruculuk ihyalarıyla düşkünlükleri kalkındırmakla kitlelere hürsünüz ve güvencelilik imajını getire bilerek. Çekinmemeleri tıpkı kutsal yorumlar gibi ikna edici yola ulaştıra bilmişçesine vaat ve varlıklarının adeta hatasızlık taraf

tarlıklarıyla gelişlerini gerçekleştire bilmiş olmaları !! Ebertte kendilerince yüksek düşüncelerle ve müthiş hallere bürüneceklerini vaat edicilikli gönüllere gire bilmeleriyle, özelliklede taşkınlıkları geriletici önem verdiklerinin getirileri olan daha geniş kitlelere ulaşmanın popülaritelerini kazanıcı ve kazandırıcılıkların müthiş düşünüş büyüklükleriyle, meşru tanımlara derinliğine yapılan şahane yol sistematikleşme çabalarını hemen hemen her şeyin üzerinde tuttukları ideal geçerlilikleri olarak gösterici hatlarıyla. Doğrudan tasavvurlu tasarrufçuluğu kutsayıcı hatasız bir belirginliği yücelticilikle vücut buluş telakkisine göre kalkınma ve üretimle tüketimi birbirlerine sülüklük etmeyicilik ilkesini temel ekonominin hurici olacak kadar, adeta damlaya damlaya sisteminin sel oluşuna ve doyuruşuna hayranlık duyulacak kadar seyrine doyulmayıcılıkla. Kanaat getirilmeleri düz mantıkla itaat getirtecek kadar, kuralların, kararların, kanunların dışına çıkılmamaları insanların manası, harfleri ve alfabeleri olarak göndertecek kadar, kabul edecek kadar çabalayıcılık biçimlerini. Adeta zihinlere yazdırtıp okuttura bilecekleri kadarıyla. Çokta fazlaca özellikle de pek de kesin zihinlere varlıklarını, yönetim sistemlerini şuursallık olarak işletirlercesine. İşte sahiden sihir harlamış gibisine !! İşte sahiden geleceğimiz adına değişmez, değiştirilemez varlıklarımızın şartlarından haber vericilik rollerini üstlenici kararlılıklarımızı ; daha öncelikli ve kesinlikli olarak siz

bireyler, toplumlar, şehirler, ülkeler, devletler kabullenin ki !! Teşkil ettiğimiz örneklemelerimiz, sizlerin fikir, görüş ve kabullenişlerinizi de teşkil ederek !! Mutlaka seslenişlerinizin pasajlarının okunurcasına yaptığı yankılarıyla. Herkesi işaret ediciliğin zaruriyetleriyle zamane delillerimiz olsun ki !! Oluşmamız, yapılanmamız, gelişimiz ve başlangıcımızdan

İtibaren geçen zamanlar zarfında ; hâlâ geçerli

yorum, aynı hareketlilik, aynı tavır, aynı münasebetlilikle aynı hak savunuculuğu, aynı temel niteliklere layık bir görüş, aynı bağlayıcılıkların daha geliştiricilik tanımlarımızla çabalayıcı zamansallık özelliklerimizle.

Özellikle de kararlılıklarımızı bireylerin, toplumların, şehirlerin söz konusu çıkarları doğrultularında değerlendirici çıkarımlarla. Diğer tüm yasam alanlarına, hayat sahalarına

yayarak. Görülmesi gereken sosyo, ekonomik, siyasal, kültürel geçerlilik lazım oluculuk alanlarına yaya bilmenin layıkıyla !! Kedin haz geleneklerimizi tadarak yoğunlaşmaların biliciyle !! Birbirimizden farklılığımız olsa da. Hemen hemen kesin tanılarımız zuhur ettirildiğinde ; hiçte tam ayrıcalığımızı vurgulayamayıcılık bileşenlerimizle !! Kararlı geçerliliklerimizin tıpkı kitaplı dinlerde olduğu gibi bazı uyum

sağlamayıcı ve kabullenilemeyici istisnalarla yaşam biçimlerinin bir araya getirmedikleri olsa da. Ulviyet duyarlılıklarındaki aynılıklarındakilerin aynılıkları gibi !! İşte türlü açıklamalarımızla aramızdaki sorunları çöze bilmede

başarılar sağlaya bilmesek de, çıkarlarımızı dengeleye bilici seviyelere yükselemesek de. Bahtımıza düşen hakları kendi özgün ve özelliklerimizle ilişkilendirebilecek kadar terazinin hakkını vereme, geçerlikleriyle sorunlarımızı türlü

şekil de dile getirmelerle çare arayış metotlarını yerinde arayış alanlarına uygulaya bilme yeterlilikleriyle iç içe niteliklerle sahileşe bilen Asıl ve Asil Bir Yönetim Sistemini, hangi dünyanın ve fünyadakilerin İLGİ TARİF ALANLARINA GİRMEZ Kİ !!?

▪︎▪︎▪︎ Karşılıklı ilgi, irtibat, uzlaşma ve sonuç ala bilmelerimizi. Çoğu zaman yazışmalarla halledemesek de, tarihi berraklaştırıcı demeçler veremesek de, saygın çaplı örneklemelerle uzun uzadıya tamamen insanlığın tanımına düşkünlük adına çağ açıcı ve gerideki ilanların düşük seviye geçerliliklerinin çok çok üzerinde sosyo, ekonomik, siyasal, kültürel çareyi !! İnsanlığın dışarıda kalmaması adına çok azca

başara bilsek te. Birbirimizin başarı üst ve yükselişleriyle gelişmişlik ve hakkıyla hakimiyetlilik uzantılarına yönelişlerine kıskanıcılık ya da hedef, niyet bozuluculukların

çıkmazlıklarına girercesine. Birbirimizin varlığının içeriksellik mevcudiyet biçimlenişlerini istemeyicilikle biçimleniş geçerliliklerine adeta özenici düşüce tutumlarıyla yaklaşıcı hareketlerde bulunarak !! Kısaca kabullenmelerde zorlansak da !! Gene de yaygın geçerliliklerimizin aynıları üzerinden ilgi, ilişik aşamalarını yürütmeyi hedeflediklerimizin vurgularına ; uyucu inandırış biçimlenişleriyle. Geçerlilik düşünüş ve uygulanış görsellikleriyle tutum,

davranış ve hareketliliklerimizin mecburiyetlerinden dolayısıyla. EVET !! BİZ MEVCUT

YÖNETİM SİSTEMLERİNIN AYNILIĞINA ,elbet

te İLGİMİZİN TARIFILERİNE UYUM VE KABÜL

MECBURİYETLERİMİZ DENİR iken.

▪︎▪︎▪︎ İşte varlıklarını gerçekten önceliği kendi geçerlilikleriyle hayatta kalmak ideal ve realitem kesinliklerini izahlarıyla bütünleştire bilmelerindeki meziyetleriyle halklarıyla - bireyleriyle, toplumlarıyla,şehirleriyle, ülkeleriyle, devletleriyle destek alıcı, değer bulucu,varlıklarını kabullendirici, ve karşılıklı birbirimiz için varız dedirtecek kadar idari - yönetim - iktidarlıklarla temsili hayata geçişlerle kendilerinin bulunuş, varlıklarını ispatlamış olan.Bu mevcut yönetim sistemlerinin ; ele alınırcasına, incelenircesine, değerlendirilircesine geçerlilikleriyle, geçmezliklerinin kesin kazandırılırıyla, kazandırama yış algılandırışlarıyla düşündürüşlerindeki yaygınlaştırdıkları bağlantılarının gerçekten özgün özellikli olarak. ADETA, türlü türlü açıklanış yazgılarıyla !! İşte hemen-hemen olumlu da, olumsuzca da kaynakların kaynaklanmaları bunlardır. Diye bilecek kadarını ya da iknada geçerliliklerle kusur getirmeyici, yanlışlar yüklemeyicilikleriyle hakikaten hak vericilik ve hakları alıcılıklarıyla meziyet, yeterlilik, yetenek yüklene bilen yazarların, düşünürlerin,şairlerin İLGİLERİNİN TARIFLE RINE UYUM SAMİMİYETLERİ DENMEZ Mİ !!?

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Kazanmak, devamın tanımını önemsemek

tir dense yeridir. Başarı dönerek gelişse de.

Beslenerek gelişir dersek , haktır haklılık.

Düşünce,uygulamanın tutarlılığıyla bütündür.

Şayet bir gaye, bir bekleyiş var ise !!

Kesin sahidenliğin genişlemesine bakılmalı.

Çünkü, nitelik hizmet eder, güç kalkan olur!!

Beğenin be kararlı yararlılıkları, inanınki !!

Bağrını açan nitelikler sizi vurgular.

Özgünseniz bağımsızsınız dercesine.

Bilin ve sakın özlemeyin ki, düşkünlükleri !!

Kötülükleri çekip getirdikleri doğrudur.

Tıpkı kültür, sanat genleşmelerindeki gibi.

Çeker,çeker küreselliği de, getirir mi ?? Bilmem desem daha yerindedir de.

Dizaynlar kazansın demeyi de ihmal etmem.

Yararlılıklar geliştirir, bu açık bir gerçek.

Düşünceler de beslediğini sağlamlaştırır.

Gerçekler yazgıları okurken, vakti gelmiş

değişim ve dönüşümler de yazgıları tazelerler.

Hani esas olan nere de der isek, Asıl ve Asil

Bir Yönetim Sistemidir derim de. hani ??

Dünya ya gelmedi, görmedim ki size şöyleyim.

Hayata yabancı gibi bakmak tutarsızlıkta !!

Düşkünlüklerin ellerinden tutmamak,

tutmamazlık değil midir ??

Kazanımlar elbette gelişirdir, yeter ki !!

Devamını sağlatan yönetim sistemi olsun.

Gösterin bakayım, kimler kazançlı çıkar !!

Gerçekten kendilerine katkı sağlayanlarla.

Çalışıp ta çabalayanlar olsalar da, bilelim ki.

Yönetim sistemi hiç bir şeye yabancı değildir.

Doğruya doğru, kazanımlar tutarlılıklarladır.

İnsan insanı kolay kolay tutmaz, sadece !!

Varlığını algılar ve tıpkı diğer hemcinsler gibi.

Birbirine düşmanlıkları daha çok sergilerler.

İşte bundandır ki, insan insana değil de !!

İnsan Yönetim Sistemine teslim edilmelidir.

O hâlde insanlık, yönetim sistemleri olmadan.

Hayat bulamazlar der isek, GERÇEK İLGİNİN

TARİFİNİ DE yapa bilmiş olmanın değerini

anlamış olmaz mıyız(Yavuz Yurt).

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Celal 7 ay önce

cok ağır bir yazı olmus