Yavuz Yurt
Yavuz Yurt
Yazarın Makaleleri
GENİŞCE SADELEŞMİŞ ANLAM
Bir düşünür kaba olmaz, açıklayıcı konuşur ve yazar. Sözlerini, cümlelerini çıplak bırakmaz, giyindirir, geçerli manalandırmalarla sıfatlandırıp; ifade edilebilirlik zarflarıyla gidecekleri yerlerine ulaştırır ki. ••• Burada amaç,...
FEODALİTEYLE BURJUVAZİ
Dönemler,çağlar fark etmez. Benimsediklerini geçerli kılmak, kendilerince yararlılıklarını gerçekleştirebilmek,ideallerine yakınlaşmaları çabasın da olmak, süreçlerin evvela kendi işlerine yaramasının teminiyle ilgilenmek peşindedir...
BEŞERİ KESİNLİKÇİ HAKİMİYET
Beşeri kesinlikler yan yana dizildiğinde, kaynaklanmalarının bilgileri bir birine bağlandığın da; hakikâten en beğenilenler tespit edildiklerin de. Hiç kuşkusuz makûl tercih yapıldığın da İşte bizim için mühim olan bu dur. Denilebilecek...
EĞİTİM VE ÖĞRENİM
İnsan, dünyada yaşayan en baskın canlı türüdür. İç güdüselliğiyle orijinalliğine kesinlikle sahip olma duygusu ağırdır ki. İşte bu yüzden kendisini dünyanın sahibi konumuna getirme çabasındadır. Evren de sayısız gezegenler içerisin...
NASILLAR NASIL GÖRÜNÜYORLAR
Aslın da ülkeler de tıpkı insanlar gibidir. Çünkü sonuçta, devletlerin idaresi de insanlar eliyle işler ki. Bu neden den dolay algı yanılgısı oluşur. Elle tutulup ta gözle görülücü hâl alınmakla, makam-mevki, temsili koltuklar da, sandalye...
TEKLİ BENLİK KOLAY MI ÖYLE
Her insan,kendi bedeninde ikiliklidir. İşte bu nedenle, her insan karışıklıklar, karmaşıklıklar yumağıdır. Sadece ben demekle; benlik algısı net kavramsallaşa bilmiş olsaydı ! Karmaşa, karışıklık olmaz idi; adeta melekleşir di her birey....
KARŞI ÇIKIŞ DA MEDENİYETTİR
İnsanlar özünde kendi hayatlarını algıladıklarından dolayı. Sonsuzluğa yöneliş duygusuna kapılmış olarak; sürekli doyumsuzluklarla karşı karşıya kalırlar. ••• İşte böylesine vaziyet algı tasavvur edicilik inşasıyla tatsız...
ADALET
Evrensel adalet:Her şeyin,her bireyin, her toplumun-her şehrin,her ülkenin-herkesin; kazanması uğruna, esas bağlantılarına karşı saf dışı bırakılmayıp ta; ihtiyaç mecburiyetlerinin açıkça dile gelişleridir. ••• Tamamen geçerliliklerin;...
ANA FİKİRLİ DÜŞÜNÜRLER
Doğuştan getirdikleri ana fikirleriyle toplumların-insanlığın yaşam kalitesine yönelik düşüncelerin özlerini çok iyi algılayıcı öyküleriyle dopdolu olan düşünürlerin. Aslında kendi yaşam kalitelerini yüksek tutmak gibi bir düşüncesi,...
KİŞİLİK, KİMLİK, BENLİK, BEĞENİ
İnsan olmaya olan merakları, onları daha çok çalışmaya iter. İyi ve kazanım da uygunlukla karar kılmaya çalışırlar. Samimiyetleri sadece çıkar ve hırslarına ırak kişilerde yoğunlaşırlar. Statülerini kontrôl altında tutarak. Ölçümler...
İMGE SİMGE ÖZNE A.B.D
Doğadaki kolay değişmez, sarsılmayıcı kanunlarına aksiyom denir. Ve bunlar birer muntazamdık, düzen, intizam içerisinde süreklilik arz ederler. Aksiyomların kavranmasıyla inançların doğduğu gibi; bilim de doğmuştur. •• İşte bu meseleden...
TARTIŞMA DEĞİL DE MARİFETİR MUHABBET
Maalesef insanlar hangi konuda, hangi nedenden olur ise olsun. Esas mesele üzerinde konuşma, tartışma, değerlendirme, fikir yürütme yerine. Kişilikler, kişisellikler üzerine odaklanıcı olduklarından. Çarpıtmaları, saptırmalarıyla esas bağlantıyı...
FARKLI ÇEŞİTLEMELER
Eksileriyle, korkularıyla, çöküntüleriyle, düşkünlük ve çaresizlikleriyle yalnızlıklarıyla karanlıklarda kalıcı pozisyonlarıyla... Asıl geçerliliklerinin efendileri olamayıp ta. Dönüp durmalarıyla, saplantılarıyla, kıstırılmışçasına...
SİSTEMDEN TARIMA
Bir şeyi ortaya atan o şeyin müjdecisidir, o şeyi geliştirip de oluşturan ise. O şeyin kurucusudur. Her hangi bir konuda derin beğeniyle sırları gizlenecek kadar üstün tariflerine ehemmiyet verilenlerin önemsenmesi; kuşkusuz insaf ve inisiyatif...
DÜŞÜNCELER - FİKİRLER BASKI İSTEMEZLER
Kimse baskıyı sevmez. Hele de fikir kabul edilenlere baskı yapılamaz, düşünce üretimi engellenemez. Güçlü kişiliğin en güzel organizasyonudur düşünce üretmek. Yüksek iradenin disipline edişiyle, başarı dengesi budur işte. Gündem kazanmak,...
ETKİLENİŞLERLE BİÇİMLENİŞLER
Evrende hemen hemen her şey, var oluşundan itibaren etkilenişleriyle biçimlenirler. İnsan olmamızın tasarımı olan algılarımızda bilincimizin gücü, olgusu, işlevi anlamına gelici yani! Anlam sarmaları olarak etkilenişlerin biçimlenişleri...
KÜRESELLEŞME-GLOBALIZM
Hititlerin sloganı, Yeni Nizam manasına geliyor idi. Şimdilerde bahsedilen Küreselleşme- Globalizm ise Yeni Dünya Düzeni diye anılıyor. Emperyalizmin yeni terminolojisinden olan küreselleşme; dünya halkları için içi boştur. Sadece kulakları...
FIRSAT BULURSA FIRSATÇILAR
Şekil verebilmeye çekindiği düşünceleri olan bir düşünürün, biçimlendiremediği yazıları olan bir yazarın, yayınlayamadığı şiiri olan bir şairin. Elbette zorlanmalarından doğan üzüntülü kayıpları vardır. Evet, bazı fikirler-düşünceler,...
KURTARICI BEKLEMENİN KADİMLİĞİ
İnsana saygının önemini ön plana çıkaran boyutlarıyla insanların kendilerini tanıtmalarına heveslenmeleri elbette güvenin önemini uygulamanın ne kadar öncelikli uygulanış olduğunun da ispatlanmak çabası olmakla. Tartışmasız korkutmayıcılığın...
BİR KALİTEDİR AH İLGİ
Şayet tarafınıza açıklanıcı bir sunuş, bildirilen bir durum, anlatılan bir diyalog var ise. Kontak, arzu, istek, yöneliş gayesi kesin doğruluğunun seslenişiyle söyleniyor ise işte bura da değerli olan, uzatılan elin sunuluş şeklidir. Yararlılığın...
İŞTE GİZEMİN GİZEMİ AŞK
İşte bu hafta talep üzerine AŞKI betimliyorum. Gizemin arkasında bir duruş, bir var oluş tarzıdır aşk. Bir gizemdir. İşte aşk. Sevdayla, tutku coşmasıyla cinselliğe mal edilse de. Zannımca hemen hemen her duygunun yükseliş terminolojisin...
GİZEM VE ASIL OLAN
Gerçekten bazı insanlar essahtan gizemli ya da gizemli görünümlü olurlar. Veya gizem yakıştırılmış olurlar. Çünkü tam olarak bilinip anlaşılır olunamamışlardır. Her kesinlikleri olan ihtiyaçlarıyla, kazanımlarıyla, doğrudan kaçırılmaz...
İNSANLIĞIN DEĞERLİ ÖĞRETİLERİ
Bütün büyük eserlerin,sanat yapıtlarının oluşturulmasında; sanatçının kendi zihninden doğan düşüncelerden hareketle. Düşünüş, gözlem, yorum ve icap eden diğer kesinlikler. Kabiliyetlerinin katkılarıyla değerlendirile bilinerek. Hiç...
BOŞ KALAN YÜREKLERİN NEMLİ GÖZLERİ
Hayat, dünya, eş, dost, arkadaş, hısım, akrabalık, arkadaşlık, gardaşlık, hemen hemen her tutunacak dal,sığınacak yâr;; sonunda boş gibi. İdrâk yetmezliği, şuur karmaşasıyla insanı çıkmaza sürükleniyor adeta. Anlamlar, algılar,...
DOĞRUYA DOĞRU
İnsan da benlik algılaması –şahsiyet kavramı şuur seviyesine uygun şekil ve değerindedir ki; buna düşünmenin normal akışkanlığının işlevi denir. İnsan bu konumda düşünmek, sorgulamak, değerlendirmek, yorum yapmak, kabul etmek,reddetmek,...
KATLANAN YÜREKLER
Cefalara, zorluklara, sıkıntı, ıstırap -acı,yıkılış yoksunluk ve çaresizliklere katlana katlana gelen insanların idealleri. Mutlak katlandıkları tüm bunlardan daha yüksek olur. Hele birde donanımlıysalar. En derinden etkilenerek insan gücünün...
KOPUŞLAR, KOPARILIŞLAR
Darmadağın olmuş, darmadağın edilmiş, anlamsız bırakılmış, zihinleri kendilerini bile reddedecek atmosferlere sürüklenmiş. Münasebetlerinden kopmuş-koparılmış. Kendi varlıklarını ilan edemeyecek kadar dışarıda kalmış. Sistem dışı...
Bilginizi artırınız ki hayatınız zenginleşsin
Mükemmele doğrulmuş bir insan bile sorunlarını ancak bilgiyle çözebilir. İnsanların en zayıf tarafı gururlarının hakimiyetine girmektir. İstek, arzu, heves, hevese yönelik başarı temelini onur çabalarına devredememiş, olmalarından dolayı...
Çok Nadir Bulunan İnsanlar
Dâhiler (dehâ) insanlar, çok nadir bulunan insanlardır. Dâhiler, normal-akıllı-muayyen insanlardan çok farklı donanımlara sahiptir; Kişilikleri en farklı insanlardır. Dâhildin farklılıkları en fazla kişiliklerinde mevcuttur. Dâhilerin farklılıkları...